LFSA apraksts

Latvijas Fizikas skolotāju asociācija (LFSA) ir Latvijas mācību iestāžu fizikas skolotāju un ar fiziku saistīto profesiju darbinieku brīvprātīga, radoša un neatkarīga  bezpeļņas biedrība.

LFSA darbības mērķis ir rūpes par savu biedru profesionālo augsmi un radošo spēju izkopšanu, progresīvās darba pieredzes popularizēšanu, zinātniskās pētniecības attīstīšanu fizikas didaktikas jomā, mācību procesa metodiskā nodrošinājuma izveides veicināšanu, profesijas prestiža nostiprināšanu, ekonomisko problēmu risināšanu un savu biedru profesionālo interešu aizstāvību.

LFSA darbības virzieni:

  • sadarbība ar valsts un sabiedriskajām organizācijām jaunās paaudzes dabaszinātniskās izglītošanas veicināšanā;
  • fizikas skolotāju pedagoģiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un aktīvas darbības sekmēšana;
  • piedalīšanās fizikas skolotāju atestācijā un sertifikācijā;
  • fizikas problemātikas mācīšanas praktisko un teorētisko jautājumu risināšana;
  • fizikas mācību literatūras un palīgmateriālu sagatavošana, recenzēšana un ekspertēšana sadarbībā ar mācību literatūras izdevēju;
  • rūpēšanās par fizikas skolotāja profesijas prestiža paaugstināšanu un tam atbilstoša materiālā nodrošinājuma sasniegšanu;
  • palīdzības sniegšana asociācijas biedriem zinātniskās pētniecības darba veikšanā, šīs darbības rezultātu publicēšanā;
  • skolēnu olimpiāžu organizēšana sadarbībā ar IZM un augstskolām;