LFSA dome

  1. Ludmila Belogrudova – prezidente – l.belogrudova@gmail.com
  2. Inese Dudareva – viceprezidente – inesehej@gmail.com
  3. Ata Krūmiņa – domes sekretāre – atakrumina@inbox.lv
  4. Sintija Rūze – sintija.ruze@gmail.com
  5. Marta Britāla – martabrita@gmail.com
  6. Ansis Ēcis – ansis.ecis@gmail.com
  7. Jānis Bukins – janis.bukins@svg.lv

Domes sastāva izmaiņas veiktas balstoties uz 18.09.2023. domes sanāksmes protokolu.

Saskaņā ar Statūtiem LFSA prezidente un sekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie domes locekļi, atskaitot prezidentu un sekretāru, – kopīgi.