LFSA dome

  1. Ludmila Belogrudova – prezidente – l.belogrudova@gmail.com
  2. Inese Dudareva – viceprezidente – inesehej@gmail.com
  3. Ata Krūmiņa – domes sekretāre – atakrumina@inbox.lv
  4. Austris Cābelis – austris.cabelis@visc.gov.lv
  5. Sintija Rūze – sintija.ruze@gmail.com
  6. Baiba Daģe – baiba_jvg@inbox.lv
  7. Jānis Bukins – janis.bukins@svg.lv

Ievēlēta LFSA pilnsapulcē Līgatnē, 13.10.2018.

Saskaņā ar Statūtiem LFSA prezidente un sekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie domes locekļi, atskaitot prezidentu un sekretāru, – kopīgi.