Materiāli

Sadaļa, kurā tiek publicēti fizikas skolotājiem noderīgi materiāli.

Tā kā no 2017./18. mācību gada fizikās eksāmenā skolēniem vairs nebūs jānes laboratorijas darbs līdzi, no VISC mājas lapas ir izņemti attiecīgi dokumenti par laboratorijas darba protokolu(formu) un vērtēšanas kritērijiem. Tie tagad ir pieejami zemāk.

Laboratorijas darba sagatave/forma. Spiest šeit.

Laboratorijas darba vērtēšanas kritēriji. Spiest šeit.