LFSA aktivitātes

Zemāk ir iekļautas Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas veiktās aktivitātes pēdējā gada laika posmā.

  • 2016. gada 22. novembris dalība Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kura tika veltīta dabaszinātņu (fizika, ķīmija, dabaszinības) pilotprojekta norises un rezultātu analīzei, secinājumiem un ieteikumiem.
  • 2017. gada 17. februāris tika organizēta “Fizikas piektdiena Tukuma Raiņa ģimnāzijā”, kuras ietvaros Fizikas skolotājiem tika piedāvāta iespēja vērot Valda Zutera vadītās fizikas stundas, apspriest vēroto, diskutēt par reformām fizikas mācīšanā.
  • 2017. gada 19. – 24. februārī sadarbībā ar RTU tika organizēts fizikas skolotāju brauciens uz CERN un dalība skolotāju profesionālās pilnveides programmā. Iespēja piedalīties bija 23 LFSA biedriem. Papildus informāciju var lasīt Andreja Sālzirņa rakstā “Fizikas skolotāji izglītojas Kodolpētījumu centrā Ženēvā”
  • 2017. gada 13. martā Aizkraukles novada vidusskolā tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs “Fizikas valsts olimpiāžu 3. posma eksperimentālās kārtas uzdevumi un to atrisinājumi”.
  • 2017. gada 27. – 28. aprīlī pēc Lietuvas kolēģu uzaicinājuma sadarbībā ar LU pārstāvi dalība kā novērotājiem Lietuvas Astronomijas olimpiādē. Šī pasākuma ietvaros tika nodibināti kontakti ar Lietuvas Fizikas skolotāju asociāciju un uzaicināti Lietuvas kolēģi piedalīties ikgadējā LFSA konferencē.
  • 2017. gada jūnijs – septembris dalība IZM vadītajā jaunas skolotāju sagatavošanas sistēmas izveides darba grupā.
  • 2017. gada 6. jūnijā Āgenskalna Valsts ģimnāzijā tika organizēts seminārs fizikas skolotājiem par brīvpiekļuves platformas Moodle izmantošanas iespējām mācību materiālu un pārbaudes darbu veidošanā un pielietošanā mācību procesā.
  • 2017. gada 5. septembrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē notika LFSA Domes tikšanās ar Fizikas nodaļas vadību par turpmākajām asociācijas un Fizikas un matemātikas fakultātes sadarbības iespējām.
  • 2017. gada 13. un 14. oktobrī sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi tiek organizēta ikgadējā LFSA 19. konference “Pieredze, izaicinājumi un ieguvumi fizikas izglītībā 2017.”
  • 2017. gadā izveidota no jauna un pilnveidošanas procesā ir Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas interneta vietne www.lfsa.lv