Vidusskolas fizikas skolotāji aicināti pieteikties Fizika I aprobācijai skolās

Latvijas Universitātes FMOF Fizikas nodaļa sadarbībā ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju aicina vidusskolas fizikas skolotājus pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros izstrādāto Fizika I kursa mācību stundu plānu aprobācijai vispārējās izglītības iestādēs. 

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt stundu tematiskos plānus visām 245 Fizika I kursa stundām, iekļaujot tajos gan mācību materiālus, tajā skaitā – uzdevumus, laboratorijas darbus, pārbaudes darbus, gan metodiskos komentārus skolotājiem mācību priekšmeta standartā definēto sasniedzamo rezultātu realizēšanai. 

2022. gada decembrī un 2023. gada janvārī plānots aprobēt projekta ietvaros izstrādātos stundu plānus tēmās “Mijiedarbība un spēki” (29 stundas) un “Elektromagnētisms” (19 stundas) trijās dažāda tipa vispārējās izglītības iestādēs (valsts ģimnāzijas, pilsētu vidusskolās, lauku vidusskolās).

Aprobācijai var pieteikties Latvijas vispārējo vidējo izglītības iestāžu fizikas skolotāji, kuri 2022./2023. mācību gadā savā izglītības iestādē realizē kursu Fizika I vidusskolai atbilstoši dabaszinātņu mācību jomas vispārējās vidējās izglītības standartam optimālajā līmenī un Skola2030 paraugprogrammai.

Pieteikšanās notiek līdz 15. novembrim (ieskaitot) aizpildot pieteikšanās anketu saitē: ej.uz/Fiz_I_aprobacija

Pieteikumus vērtēs Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas un Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes komisija, ņemot vērā pretendentu atbilstību veicāmā darba prasībām (pedagogs strādā vienā no trīs vispārējās izglītības iestādēm – valsts ģimnāzija, pilsētas vidusskola, lauku vidusskola, realizējot Fizika I kursu), pretendentu motivāciju un aprakstīto darba pieredzi. 

Ar skolotājiem, kuri, pamatojoties uz pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem, tiks izvēlēti atbilstošo tematu aprobēšanai, tiks noslēgts līgums. Plānots, ka par katras stundas plāna aprobāciju praksē ar saviem skolēniem, skolotājiem tiks apmaksāts papildus divu stundu darbs: par sagatavošanos mācību stundas vadīšanai atbilstoši izstrādātajam stundas plānam un par stundas plāna aprobācijas rezultātu izvērtēšanu pēc noteiktiem kritērijiem. 

Par rezultātiem un tālāk veicamajām darbībām, dalībniekiem,  tiks paziņots līdz 21. novembrim, izmantojot pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi. 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *