Noskaidroti Latvijas 46. atklātās fizikas olimpiādes laureāti

avots: https://www.fmof.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/65263/

Latvijas atklāto fizikas olimpiādi raksturo izaicinoši fizikas uzdevumi un eksperimenti, kā arī fakts, ka olimpiādes laikā dalībnieki var izmantot jebkuru grāmatu, kas nesatur uzdevumu risinājumus ar atbildēm. Latvijas 46. atklātajā fizikas olimpiādē piedalījās vairāk nekā 250 9.-12. klases skolēni no visas Latvijas, kas bija gatavi sacensties un pierādīt savas zināšanas un spējas fizikas uzdevumu risināšanā.

Norise

Šogad olimpiādes norisē tika ieviesti vairāki jauninājumi. Dalībniekiem tika piedāvāti divi uzdevumu komplekti, no kuriem viens 9.-10. klašu skolēniem, otrs – 11.-12. klašu skolēniem. Katrā komplektā bija desmit uzdevumi, to skaitā viens demonstrējuma skaidrojums. Skolēni varēja izvēlēties, kurus uzdevumus risināt, jo kopvērtējumā tika ņemti vērā iegūtie punkti par demonstrējuma skaidrojumu un pieciem uzdevumu risinājumiem, kuros dalībnieks ieguvis augstāko punktu skaitu.

Uzdevumi un demonstrējuma video bija ievietoti olimpiādes vietnē, bet to risinājumus skolēni rakstīja uz lapām, fotografēja vai skenēja un augšupielādēja olimpiādes vietnē.

Risinot uzdevumus, skolēni drīkstēja izmantot visas fizikas grāmatas un saistītus interneta resursus, kas nesatur uzdevumu risinājumus.


Vērtēšana un rezultāti

Iesniegto darbu vērtēšanā tika iesaistīti 38 fizikas skolotāji un seši eksperti, kas atzīst, ka pārsvarā skolēni uzdevumus risināja patstāvīgi un ievērojot akadēmisko godīgumu.

9. klašu grupā 1., 2. un 3. pakāpes diplomus saņems pa vienam dalībniekam, bet četri dalībnieki saņems atzinības. 10. klašu grupā 1. pakāpei atbilstošu punktu skaitu uzrādīja viens dalībnieks, 2. pakāpei atbilstošu punktu skaitu – pieci dalībnieki, 3. pakāpei atbilstošu punktu skaitu – trīs dalībnieki, bet atzinību saņems četri dalībnieki. 11. klašu grupā 1. un 2. pakāpei atbilstošu punktu skaitu nesaņēma neviens dalībnieks, divi saņems 3. pakāpes diplomu, bet seši – atzinību. 12. klašu grupā tiks pasniegts viens 1. pakāpes diploms, divi 2. un divi 3. pakāpes diplomi, kā arī trīs dalībnieki saņems atzinības. Augstāko novērtējumu – 78% no maksimālā punktu skaita – olimpiādē saņēma Rīgas 10. vidusskolas 10. klases skolēns Daniils Kargins.

Ar pilnu olimpiādes rezultātu tabulu, dalībnieku sarakstu, olimpiādes uzdevumiem un to risinājumiem var iepazīties olimpiādes vietnē.    

Uzdevumu vērtēšanā iesaistītie arī atzīst, ka dažiem olimpiādes dalībniekiem neizdevās pārvarēt kārdinājumu nepieskatītajā tiešsaistē sameklēt tipiskā uzdevuma risinājumu internetā vai apmainīties ar kādu citu dalībnieku ar risinājumiem. Rezultātā 11 dalībnieku darbi tika izņemti no vērtēšanas. Saskaņā ar olimpiādes nolikumu, šiem dalībniekiem un viņu skolotājiem tiks nosūtīta vēstule ar diskvalificēšanas pamatojumu.


Organizēšana

Lai arī olimpiāžu organizēšana attālināto mācību laikā ir īpašs izaicinājums gan organizatoriem, gan dalībniekiem, arī šogad Latvijas atklātā fizikas olimpiāde ir veiksmīgi notikusi un pierādījusi spēju pielāgoties apstākļiem, eksperimentēt ar formātu, norisi un vērtēšanu.

Olimpiādi organizēja Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļa – docente Inese Dudareva, zinātniskā asistente Ludmila Belogrudova. Olimpiādes vadītāja pienākumus pildīja LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Dmitrijs Bočarovs.


Par Latvijas atklāto fizikas olimpiādi

Latvijas atklātās fizikas olimpiādes mērķis ir rosināt dalībnieku interesi par fiziku, veicināt dalībnieku fizikas zināšanu, kā arī pētniecisko un eksperimentālo prasmju padziļināto apguvi un popularizēt iespējas studēt ar fiziku saistītajās studiju programmās. Latvijas atklātajā fizikas olimpiādē piedalīties var jebkurš skolēns, kas apgūst fizikas kursu pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas ietvaros, neatkarīgi no sekmēm fizikā un dalības citās mācību konkursos un olimpiādēs. Uzdevumu risināšanai dalībniekus iedala 9., 10., 11., 12. klašu grupās,  katrai klašu grupai nodrošinot apgūtajam atbilstošu uzdevumu komplektu. Olimpiādē var piedalīties arī jaunāku klašu skolēni.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *