Populārzinātniskās lekcijas par tēmu “Magnetohidrodinamika & nanotehnoloģijas” pirmo reizi norisinājušās Zinātņu mājā

Avots: https://www.fmof.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/48743/

Sestdien, 9. februārī, populārzinātnisku fizikas lekciju ciklā notika nodarbība par tēmu “Magnetohidrodinamika & nanotehnoloģijas”, kuru organizē Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte sadarbībā ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju.

Pirmā nodarbība FMO  fakultātes jaunajās mājās pulcēja ap 30 cilvēku. To skaitā gan skolotāji, gan citi interesenti, kuri brīvdienu nolēma veltīt jaunu zināšanu ieguvei. Nodarbību dalībnieki klausījās lekcijas un iepazina jauno Zinātņu māju kopīgā ekskursijā.

Kā ierasts, katrā nodarbībā ir četras tematiski saistītas LU FMOF pasniedzēju un zinātnieku lasītas lekcijas par fizikas mūsdienu sasniegumiem, pielietojumiem gan pētniecībā, gan industrijā un dažādiem aspektiem fizikas izglītībā un darbā ar skolēniem. To mērķis ir skolotājiem dot zināšanas par fizikas pētniecības aktualitātēm klātienes formā latviešu valodā ar iespēju aktīvi iesaistīties un diskutēt. Nodarbība ir daļa no Fizikas gada ietvaros  organizētajiem pasākumiem fizikas skolotāju pilnveidei.

Ar prezentācijām un video ierakstiem no 9. februārī notikušajām lekcijām par tēmu “Magnetohidrodinamika & nanotehnoloģijas” var iepazīties šeit:

1) Asoc.prof. Leonīds Buligins: Magnetohidrodinamikas (MHD) aktuālie pētījumi LU Fizikas institūtā Video

2) FI pētnieks Mikus Milgrāvis: Piemēri magnetohidrondinamikas (MHD) pielietojumiem Video | Prezentācija

3) Vad.pētn. Guntars Kitenbergs: Sasniegumi nanozinātnē Video Prezentācija

4) ĶFI vadošā pētniece Jeļena Kosmača: Kā uzbūvēt nanoierīci elektronu mikroskopā Video | Prezentācija

Nākamās publiskās lekcijas notiks sestdien, 6. aprīlī, un būs veltītas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tematikai un idejām par fizikāliem pētījumiem, ko iespējams īstenot brīvajā laikā.
Vairāk informācijas atradīsiet LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes tīmekļa vietnē.

Par FMOF populārzinātniskajām lekcijām

LU FMOF apvieno pasniedzējus un pētniekus, kas ikdienā sagatavo jaunos fizikas skolotājus un fiziķus un nodarbojas ar aktuāliem zinātniskiem pētījumiem. Esot starptautiskajā zinātniskajā apritē, fakultātes akadēmiskais personāls labi orientējas savas tematikas aktualitātēs, tomēr līdz šim reti ar to ir dalījies ar plašāku sabiedrību. Publiskās lekcijas fizikā  tiek organizētas pateicoties Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas izrādītajai interesei.

Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāti.

Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte ir Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība, kas izveidota akadēmiskās darbības organizēšanai sekojošās zinātņu nozarēs: fizikas un matemātikas nozarē, kā arī medicīniskās fizikas apakšnozarē.

Par Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju.

Latvijas Fizikas skolotāju asociācija (LFSA) ir Latvijas mācību iestāžu fizikas skolotāju un ar fiziku saistīto profesiju darbinieku brīvprātīga, radoša un neatkarīga  bezpeļņas biedrība, kuras darbības mērķis ir rūpes par savu biedru profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *