RTU aktualitātes, kuras var ieinteresēt fizikas skolotājus

Prototips roņu atbaidīšanai no zvejas rīkiem:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-izstradats-prototips-ronu-atbaidisanai-no-zvejas-rikiem

Attālinātā ūdens monitoringa sistēma palīdz nodrošināt veiksmīgu zivju audzēšanu dīķsaimniecībās

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieku-radita-attalinata-udens-monitoringa-sistema-palidz-nodrosinat-veiksmigu-zivju-audzesanu-diksaimniecibas

Ierīce putnu atbaidīšanai no zivju audzētavām:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-petnieki-rada-ierici-putnu-atbaidisanai-no-zivjaudzetavam

Šeit info + video par inovatīvo tehnoloģiju, ar kuru Jūs arī iepazināties laboratorijās:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/latvija-rada-starptautisku-ikt-inovaciju-kas-lauj-informaciju-parraidit-atrak-drosak-un-talak

Šeit arī info + video par platjoslas optiskā pastiprinātāja prototipu šķiedru optisko sakaru sistēmu veiktspējas uzlabošanai.

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-ar-partneriem-rada-inovaciju-datu-parraides-kapacitates-palielinasanai

Ir arī par citām fakultātēm

Manuprāt, šis varētu būt interesanti – RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes zinātnieki ir radījuši Rīgas radio un TV torņa konstrukciju tehniskā monitoringa sistēmu:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-zinatnieki-izstrada-automatizetu-konstrukciju-tehniska-monitoringa-sistemu-rigas-radio-un-televizijas-tornim

Jauns būvmateriāls no koksnes ražošanas atkritumiem:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-industrialais-doktorants-attista-jaunu-materialu-eku-siltinasanai-no-buvniecibas-atkritumiem

Ir arī cita aspekta info, piemēram, skaidrojumi

Šeit – CERN strādājošais fiziķis Kārlis Dreimanis stāsta, ko fizikas pasaulē nozīmē pētījumi, kuru autoriem šogad piešķirta Nobela prēmija:

https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef/aef-aktualitates/atvert/nobela-premijas-laureati-pierada-ka-informaciju-iespejams-teleportet

Šeit – īsi par Higsa bozonu. Kārlim Dreimanim gan pirms dažiem gadiem arī RTU Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju centra FB bija video, kur viņš skaidro, kas ir Higsa bozons.

https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef/aef-aktualitates/atvert/cern-atzime-higsa-bozona-pieradisanas-desmitgadi

Šeit – arī izzinoši par to, kas ir Lielais hadronu paātrinātājs un ko nozīmē tas, ka CERN ir sācies trešais fizikas datu vākšanas periods:

https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef/aef-aktualitates/atvert/cern-darbu-atsak-lielais-hadronu-paatrinatajs

Iedvesmas stāsti

Šeit ir tāds iedvesmas stāsts, kā meitene no Daugavpils, kura bija aizbraukusi uz CERN Ēnu dienā un vēlāk kļuva par RTU studenti, pateicoties savai uzņēmībai, nokļuva praksē CERN:

https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef/aef-aktualitates/atvert/enu-diena-cern-nozimigs-pagrieziens-skolnieces-valentinas-elizabetes-dzive

Tikko svaiga ziņa, kā jaunā fiziķe Antra Gaile iedrošina jauniešus nebaidīties no eksaktajām zinātnēm

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/jauna-zinatniece-antra-gaile-latvijas-skoleniem-iesaka-nebaidities-no-eksaktajam-zinatnem

Info no studentu dzīves

Par papīra tiltu sacensībām:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-konkursa-papira-tilti-9-uzvaretajtilts-notur-120-3-kilogramus

Mums ir arī tieši skolotājiem domāta info

Par semināriem:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-aicina-latvijas-fizikas-skolotajus-uz-seminaru-dalamies-pieredze

Par Fizikas II un Ķīmijas II mācīšanu RTU:

https://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/rtu-ar-lakifa-atbalstu-sak-vidusskoleniem-macit-padzilinato-kursu-kimija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *